Програма підвищення кваліфікації педагогів/педагогинь закладів дошкільної та базової освіти

ДЕ ВЗЯТИ РАДІСТЬ У ГОДИНУ НЕГОДИ?

Стійкісноорієнтований онлайн-практикум із само- та взаємодопомоги в умовах війни

Розробниці програми: Інна Ганжавчителька початкових класів Бобрицького ліцею, методистка, переможниця ІІ туру конкурсу «Вчитель року – 2020», амбасадорка шведського освітнього досвіду.

Алла Денисович - голова МО вчителів початкових класів, старший учитель Бобрицького ліцею, апробаторка електронних освітніх технологій, учителька, що навчає щастю.

Цільова авдиторія: вчителі та вчительки початкової, базової та старшої школи закладів загальної середньої освіти, вихователі та виховательки ЗДО.

Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання.

Напрями: розвиток загальних і професійних компетентностей відповідно до професійних стандартів за професіями: «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти» (затверджений наказом Мінекономіки України від 23.12.2020 № 2736), «Вихователь закладу дошкільної освіти» (затверджений наказом Мінекономіки України від 19.10.2021 № 755-21).

Мета програми: підтримка освітян та освітянок в умовах воєнної агресії та травми війни, забезпечення професійного розвитку педагогів закладів дошкільної освіти, початкової, базової, старшої школи з удосконалення навичок психологічної самодопомоги, психосоціальної підтримки дітей, їхнього благополуччя в освітньому середовищі в умовах надзвичайних ситуацій, формування власної стійкості та навчання стійкості здобувачів/здобувачок освіти.

Основні завдання програми:

- забезпечити розвиток ціннісного ставлення учительства до здійснення психосоціальної підтримки дітейв умовах надзвичайних ситуацій;

- розширити знання педагогів та педагогинь про програми само- та взаємодопомоги в умовах надзвичайних ситуацій;

- удосконалювати вміння використовувати стратегії швидкої психологічної допомоги, створювати безпечне освітнє середовище;

- активізувати розвиток значущих професійних якостей педагогів та педагогинь, зокрема, психологічної стійкості, самоорганізації, рефлексії, мотивації до професійного самовдосконалення;

- створити середовище для обміну досвідом та педагогічного партнерства.

Компетентності, що формує програма:

Загальні компетентності

ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізовувати свої права та обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність).

ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність).

ЗК.04 Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідальне ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети(лідерська компетентність).

Б1 Психологічна компетентність

Б1.1 Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів та учениць.

Б1.2 Здатність використовувати стратегії роботи з учнями/ученицями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки та я-ідентичності.

Б1.3 Здатність формувати мотивацію в учнів/учениць та організовувати їхню пізнавальну діяльність.

Б2 Емоційно-етична компетентність

Б2.1 Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами.

Б2.2 Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу.

Б2.3 Здатність усвідомлювати та поціновувати взаємозалежність людей і систем у глобальному світі.

В2.4 Здатність зберігати особисте фізичне та психічне здоров’я під час професійної діяльності.

В2 Здоров’язбережувальна компетентність

В.2.3 Здатність формувати в учнів/учениць культуру здорового і безпечного життя.

Оцінювально-аналітична компетентність

Г3.2 Здатність аналізувати результати навчання учнів/учениць.

Д1 Інноваційна компетентність

Д1.3 Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності.

Д2 Здатність до навчання впродовж життя

Д2.2 Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки.

Очікувані результати навчання

Учасниці/-ки ознайомлятьсяз програмами удосконалення навичок психологічної самодопомоги для освітян/освітянок, з окремими практиками швидкої психологічної допомоги та досвідом їх використання з учнями й ученицями; розвинуть та удосконалять навички, необхідні для професійної діяльності, які впливатимуть на поліпшення якості освітнього процесу та ефективність його результату; удосконалятьзагальні компетентності, які сприятимуть більш ефективній комунікації, взаємодії та співпраці між учасниками/учасницями освітнього процесу,уміння дослухатися до тілесних відчуттів, використання правил емоційної гігієни і навичок стійкості; організації партнерської взаємодії; зануряться до ідей доброти, самоусвідомлення, співпереживання, залученості до громади, з усвідомленням рівних прав і можливостей, закладених в Концепції Нової української школи.

Додаткова інформація:

Термін виконання програми: 10.05.2023

Обсяг у годинах: 3.00

Місце виконання: онлайн

Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: cертифікат про підвищення кваліфікації.

Розподіл годин за видами діяльності:

  1. Вебінар та практики – 2 год
  2. Самостійна робота – 1 год

Форма реєстрації на програму:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczEd_mhKthIK-9rkJGb0QQ6MDfrcgQuQbGX4Lv9Y7vP0CyDA/viewform

Поділитися: